lek. med. Bartosz Wesołowski

Kardiolog

Ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu w 2011 roku. Po studiach przez kilka kolejnych lat prowadziłem zajęcia i wykłady w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka w Zabrzu. Pracę w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS) rozpocząłem w 2013r. Specjalizację z dziedziny kardiologii uzyskałem w 2020 roku. Dzięki pracy w szpitalu zdobyłem doświadczenie kliniczne prowadząc chorych m.in. z chorobą wieńcową,nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, wadami serca,
zaburzeniami rytmu, zaburzeniami gospodarki lipidowej .Mam doświadczenie w echokardiografii przezklatkowej (echo serca/UKG) .Posiadam certyfikat Europejskiej Organizacji Medycyny Stylu Życia (ELMO) .