Medycyna pracy

Badania medycyny pracy

Medycyna pracy w Mini-Klinice

Oferujemy w Mysłowicach badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla różnych grup grup zawodowych. Badania wykonuje lek. med. Danuta Miłkowska-Mendrek.

Oferowane badania

Jakie badania wykonujemy?

Zakres badań, które trzeba wykonać, określają przepisy. W zależności od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych, Pacjent jest kierowany do odpowiednich specjalistów oraz na badania laboratoryjne. Podczas rejestracji Pacjent otrzyma informacje dotyczące wszystkich niezbędnych badań oraz terminów wizyt. W Mini-Klinice wykonujemy następujące badania:

  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kierowców
  • książeczki zdrowia

Co przygotować przd badaniem?

Przychodząc  na badania z zakresu medycyny pracy należy zabrać:

  • skierowanie na badania medycyny pracy, zlecone przez pracodawcę, które jest konieczne do uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy.
  • dowód tożsamości ze zdjęciem.